Mitä varten terapiaan?

Psykoterapia perustuu luottamukselliseen keskusteluun turvallisessa ja asiakasta kunnioittavassa ilmapiirissä.

Psyykkinen tuska ja kärsimys ilmenevät usein ahdistuksena, masennuksena, erilaisina pelkotiloina, itseluottamuksen puutteena, tyhjyyden ja merkityksettömyyden kokemuksena. Se voi estää toimivaa vuorovaikutusta arjen keskellä, työssä tai henkilökohtaisissa suhteissa. Kärsimys voi myös altistaa fyysisille oireille. Myös elämän vastoinkäymiset ja kriisit voivat järkyttää sisäistä tasapainoa.

Kärsimyksen syy on usein, mutta ei aina, johdettavissa johonkin ulkoiseen tapahtumaan tai olotilaan, lapsuuteen tai ajankohtaiseen elämäntilanteeseen. Se voi myös olla ihmisen sisältä kumpuavaa ilman selkeää ulkoista syytä.

Terapiassa voi käsitellä vaativia elämäntilanteita, psyykkisiä ongelmia sekä oman elämän merkitykseen liittyviä kysymyksiä:

  • Traumaattiset tapahtumat ja elämänkriisit
  • Masennus ja maaniset tilat
  • Ahdistus- ja pelkotilat
  • Neuroosit
  • Syömis- ja paniikkihäiriöt
  • Mikä merkitys on elämälläni?
  • Mikä minua estää, ahdistaa, masentaa?

Monet meistä kannamme henkilökohtaisena kärsimyksenä ympäristön vaatimuksiin sopeutumisen ja omaksi itseksi tulemisen välistä ristiriitaa. Tämä kärsimys voi ilmentyä erilaisten neuroosien muodossa.

C.G. Jung

Psykoterapia tarjoaa turvallisen kohtaamisen kahdelle samanarvoiselle, vaikkakin eri rooleissa toimivalle ihmiselle. Analyyttiseen psykologiaan pohjaava terapia luottaa ihmisen psyyken kykyyn toimia ihmistä eheyttävästi. Siksi myös peloilla, ahdistuksella, masennuksella tai tyhjyyden tunteella on joku merkitys, joku mieli. Tätä merkitystä ja uutta, eheyttävää oivallusta haluan olla kanssasi etsimässä. Kun sisäinen ja ulkoinen todellisuus kohtaavat, näiden kahden välille syntyy merkitysyhteys ja koko elämä voi saada uuden näkökulman.