Aiheesta muualla

 • C.J. Jung Institute
  • Zürichissä toimiva C.G. Jung Institute on perustettu vuonna
   1948 yhteistyössä Carl Gustav Jungin kanssa. Instituutti vastaa jungilaisesta
   psykoanalyytikkokoulutuksesta sekä analyyttisestä työnohjauskoulutuksesta.
   Lisäksi se järjestää erilaisia analyyttisen psykologian alaan kuuluvia
   koulutustilaisuuksia kaikille asiasta kiinnostuneille.
 • International School of Analytical Psychology
  • International School of Analytical Psychology – järjestön kotisivut antavat tietoa Jungin kehittämästä analyyttisestä psykologiasta, sen keskeisistä lähtökohdista sekä siitä, miten psykoanalyytikoiden koulutus on kansainvälisesti organisoitu
 • C.G. Jung Suomessa
  • Tietoa analyyttisestä psykologiasta ja alan ammattilaisista Suomessa
 • C.G Jung i Danmark
  • Tietoa Tanskan C. G- Jung Instituutista ja Analyyttisen Psykologian Yhdistyksestä
 • International Association for Analytical Psychology
  • Tietoa Kansainvälisestä Analyyttisen Psykologian Yhdistyksestä

Jos elämme elämämme etsien vastauksia, ne osoittautuvat usein muiden vastauksiksi. Ja jos ne ovat omia vastauksiamme, ne tuntuvat usein riittämättömiltä. Jungilainen terapia rohkaisee elämään todeksi kysymyksiä, ei niinkään vastauksia. Kysymyksiä kuten: Mikä on minun varjoni ja miten teen siitä tietoisen? Mikä tukee minua silloin, kun mikään ei tue minua?

James  Hollis